Parochieberichten

Vieringen in het het Dorphuis  RK H. Laurentius Parochie.

Woensdag     5 jan.    09.00 uur  geen viering

Donderdag    6 jan.    20.00 uur vergadering van kosters en lectoren in de pastorie.

Zaterdag       8 jan.    19.00 uur geen viering

Zondag         9 jan.    11.00 uur  woord- en communiedienst met parocochie

Voorganger Mw. Riet v d Ham, na de viering is er koffie

Maandag      10 jan. 20.00 uur vergadering van het kerkbestuur

Misintenties

Zaterdag 8 januari 19.00 uur is er geen viering

Zondag    9 januari, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Cornelis en Piet Olijhoek, Piet v.d. Arend, overleden ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Thea v Leeuwen – Kuipers, Jan Koevoet, Adrianus en Wilhelmina- v. Wijk – Ham, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Jannie Suijten -v. Leeuwen,  Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten.    

Zaterdag 8 jan.  19.00 uur   koster Adriaan, lector geen en misdienaars geen

Zondag    9 jan.  11.00 uur  koster Adriaan, lector Jan Havik en misdienaars Ashley Janson/Inge Rotteveel

Mededeling van uit het secretariaat

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen! Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering  is op 20 maart na de zondagsviering om 12.30 uur. Een datum voor de doopvoorbereiding voor deze viering is op dit moment nog niet vastgesteld.

Heeft u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u mogelijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de parochie.

Het secretariaat

 

Eerste heilige communie

Geachte ouders,

De ouders van kinderen in groep 4 van de basisschool willen we uitnodigen op woensdag 5 januari voor een informatie avond in de pastorie van de kerk. Om 20.00 uur willen we beginnen; de koffie/thee staat klaar! Op deze avond willen we toelichten op welke wijze we de kinderen voorbereiden op de eerste heilige communie en wanneer de voorbereidingen zullen plaatsvinden. We laten u even een kijkje nemen in het werkboek waarin uw kind samen met u gaat werken, en we geven een kleine uitleg over de voorbereidingstijd. Ook als u nog twijfelt of uw kind zijn/haar 1e communie gaat doen, bent u welkom, wellicht geeft deze avond duidelijkheid……….

Graag tot ziens.

Werkgroep Eerste Heilige Communie,

Mariska Zandbergen, Marian den Hartog en Louise Hoogenboom

 

KINDJE WIEGEN

In het dorpshuis was het dit jaar kindje wiegen. De viering werd begeleid door enkele leden van de fanfare. In het begin liep het niet zo hard. Maar om 11 uur was de zaal toch goed gevuld met jonge gezinnen en hun kinderen. Ook de ouderen waren vertegenwoordigd. We begonnen met “wij komen te samen”. Na de eerste gebeden werd het Kerstverhaal verteld door Louise. Het ging over een wit lammetje. Het werd De Witte genoemd. Tussendoor zongen we Kerstliedjes. De kinderen kregen allemaal een muziekinstrumentje en mochten naar voren komen. Waar dus spontaan een nieuw kinderkoor ontstond, 19 stuks in totaal. Ik vond het ontroerend om te zien hoe ze hun best deden om zo hard mogelijk mee te rinkelen en tingelen enz. Na de zegen werd de bekende koek uit gedeeld. Mooi om te zien hoe een traditie van ongeveer 250 jaar in stand gehouden wordt.

De kinderen gingen de 2 Kerststallen bekijken. De grote stal uit de kerk paste niet in de zaal en uiteindelijk maken 2 kleintjes toch ook een grote. Na het drinken van een lekker kopje koffie, gingen we weer naar huis.

Groetjes Ria van Dijk

Genieten in de sporthal!DSCF4535

Omdat de restauratie van de kerk hard opschiet maar nog niet helemaal klaar is, vierden we Kerst in de sporthal geheel in kerstsfeer. Wat een werk is er verzet door vele vrijwilligers om dit voor elkaar te krijgen! Samen vieren kan overal; in de kerk, het dorpshuis of de sporthal – dat is pas ‘samen kerk zijn’!  De gezinsviering op kerstavond werd goed bezocht. We hebben genoten van de liedjes van kinderkoor “De Regenboog” onder leiding van Gerda en Marian,  die hier ook heel wat uurtjes in gestoken hebben. Het kerstverhaal werd spontaan uitgebeeld door de kinderen in de viering en pastoor van der Plas maakte weer mooie tekeningen. Iedereen die er was en aan deze viering heeft bijgedragen willen wij hartelijk danken. De volgende gezinsviering is op 16 januari a.s. Graag tot ziens.

Werkgroep gezinsviering

Voor alle kids van het kinderkoor “De Regenboog”

Hey kids, hier even een mailtje speciaal voor jullie om te laten weten dat ik heel trots ben op jullie allemaal! Wat hebben jullie mooi gezongen tijdens de Kerstviering in de sporthal en wat zagen jullie er allemaal feestelijk uit. Er zijn alleen maar positieve reacties binnen gekomen en dat is toch altijd leuk om te horen. Natuurlijk wil ik ook Gerda bedanken voor alle tijd die zij heeft vrij gemaakt om met ons te repeteren. Super!

Over een paar maanden gaan we weer beginnen met de voorbereidingen voor de communieviering, dus ik hoop dat jullie er dan allemaal weer bij zijn. Nieuwe kids kunnen zich tot maart aanmelden.

Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig Nieuw Jaar en dat het maar een muzikaal 2011 mag worden!

Groetjes, Marian, tel.: 06-29320018