parochieberichten

 Vieringen in het Dorphuis  RK H. Laurentius Parochie.

Woensdag    19 jan.  09.00 uur                    geen viering

Zaterdag       22 jan.  19.00 uur                    woord en communieviering met EMS koor

                                                                      Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag         23 jan.  11.00 uur                    eucharistieviering met samenzang

                                                                     Voorganger pastoor J. v. Bie

Misintenties

Zaterdag 22 januari 19.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico v Boheemen, Jan v Rijn, Kees Luk, Jannie Suijten – v. Leeuwen, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten, Jaap Vogelaar.   

Zondag 23 januari. 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,  Arie en Rika v Santen  – Verhagen, Jan v. Wissen, overleden familie v Wissen .v. Brecht, Ton en Carla v. d . Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d.Bosch -v. Haaster, Ge Hoogervorst,Thea v Leeuwen – Kuipers, Jan Koevoet, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten.  

kerkhulpen                                        Kosters     Lectoren            Misdienaars

Zaterdag 22 jan.    19.00 uur              T. v. S       geen    

Zondag    23 jan.    11.00 uur              T. v. S       R.O.           Th. en Sj. v. Bemmelen