Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 10 februari 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 10 februari 2011.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening/mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 23 september 2010
 4. (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)

 5. Vernieuwing Hoge Brug (presentatie)
 6. Voortgang ontwikkeling Dorpsvisie (toewerken naar bestemmingsplan)
 7. Toevoerroute Nieuwe Driemanspolder/Onderdoorgang N 206
 8. Voorstel voor definitieve tracékeuze en inpassing 1e fase verbindingsweg
 9. Kulturhus
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris
Harma Rijken-Oldenkamp