parochieberichten

Overleden:

Adrianus Franciscus Maria Luk in de leeftijd van 74 jaar.

Gerard Franciscus Lucas    Put in de leeftijd van 56 jaar.           

Vieringen in het Dorpshuis H.Laurentius Parochie

Dinsdag     15 febr. 10.00 uur Uitvaartviering voor Aad Luk, in de St. Jan te Zoeterwoude, waarna de crematie in de Meerbloemhof  te Zoetermeer. Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas.

                   20.00 u. ouderavond voor ouders van de eerste communiekanten.

Donderdag 17 febr. 11.00 uur eucharistieviering met uitvaart van Gerard Put in de St. Jan, waarna begrafenis op het  kerkhof          in Stompwijk. Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas

                 20.00 uur bijeenkomst van de pastoraatgroep.

Zaterdag    19 febr. 19.00 uur geen viering.

Zondag 20 febr. 11.00 uur gezinsviering met samenzang, voorstellen 1e communiekanten Voorganger pastor M. Hoogervorst.

  

Misintenties

Zondag 20 februari, 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Jos Janson, Wim v.d.Helm, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch—v. Haaster, Jan Hubert Frauwenfelder, Fam. Knijnenburg v.d.Lubbe, Riet Knijnenburg -v. Vliet, Gé Hoogervorst, Nico v. Boheemen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten—v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink –Luiten.

kerkhulpen                             Kosters       Lectoren    Misdienaars

Zaterdag 17 febr. 19.00 uur   Adriaan H.    geen          geen

Zondag    18 febr. 11.00 uur   Adriaan H.    geen          Thijs en Sjoerd  v. Bemmelen