Reglement Optocht 5 maart 2011

Startplaats;            Stompwijkseweg 66 (Scheria) Stompwijk

Verzameltijd;         13.30uur           Vertrek; 14.00 uur

Wij willen erop wijzen dat de normale verkeersregels gelden, dit betekent dat voor en na de optocht er geen personen op de kar mogen zitten !!! (politie gaat hier streng op toe zien)

 de bestuurder is hoofdverantwoordelijk, mag geen alcohol nuttigen

 geen alcohol onder de 16 jaar

 overmatig drankgebruik of dronkenschap is niet toegestaan

 verboden voor glaswerk op kar en om afval van kar te gooien

 obscene uitingen en gebaren zijn verboden

Inzending;

 moet in het teken staan van het motto, dat is dit jaar: “we gaan naar Rio”

 mag geen opvallende bedrijfsnaam of andere reclamemateriaal hebben

 moet goed kunnen rijden en veilig zijn voor deelnemers en publiek

 het is niet toegestaan tijdens de optocht en straatcarnaval enige vorm van reclame te maken

 Het ronddelen van flyers met standpunten of andere uiting van standpunten, die niet in het teken van het motto staan, zijn niet toegestaan  De bestuurder van de inzending wordt vooraf verzocht een verklaring verplicht te ondertekenen wat betreft zijn of haar verantwoording voor- , tijdens- en na de optocht.

Iedereen die na afloop over de Meerlaan naar huis wil, wordt verzocht zich hier op te stellen. Dit op aanwijzing van de politie en/of Gaanders organisatie.

Er mag niemand meer op de kar aanwezig zijn, na het eindpunt.

Deelname aan optocht is altijd onder eigen verantwoording.

Wij hopen dat alle deelnemers aan de optocht in de hierboven genoemde regels zijn/ haar verantwoording neemt. In ieder geval dat het reglement van de carnaval niet voorziet, beslist het bestuur van carnavalsvereniging De Gaanders.

Prins Wim III, Page Margret, Opper Ronald, de Raad van Elf en het bestuur wenst iedereen een fantastisch en gezellige carnavalsdag toe, welk in het teken staat van de leut en de gein.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Carnavalsvereniging De Gaanders.