Stompwijk loopt warm voor nieuwe film over het dorp

 Veel bedrijven doen mee aan sponsoractie

 Zoals eerder aangekondigd zouden we u op de hoogte houden van de stand van zaken rond de sponsoring van de nieuwe film over Stompwijk. Welnu, de sponsoractie van de Filmgroep Stompwijk loopt echt als een trein. Dat komt vooral door de tomeloze inzet van Leo v.d. Brink, die intussen een behoorlijk deel van het Stompwijkse bedrijfsleven heeft weten te strikken. Het gaat zoals bekend om een financiële bijdrage aan een nieuwe film over Stompwijk en met name het buitengebied van dit dorp. Doel is dat de film medio dit jaar klaar is. In de loop van maart, begin april willen we deze sponsoractie afronden.

 Een groot aantal bedrijven (zie overzicht onderaan) heeft een bijdrage aan de Stichting Filmgroep Stompwijk overgemaakt. Een aantal zit nog ‘in de pijplijn’. Het kan zijn dat een bedrijf over het hoofd is gezien. Aarzel dan niet en bel even met Leo v.d. Brink (06 1205 0932) of stuur een Email (l.vdbrink@ziggo.nl).  Inmiddels heeft één bedrijf toegezegd om als hoofdsponsor mee te doen (Luiten Food). We hopen dat daar binnenkort nog een tweede bijkomt.

 Uiteraard kunnen ook andere belangstellende bedrijven, die buiten Stompwijk gevestigd zijn en binding hebben met het dorp, aan deze sponsoractie meedoen. Ze kunnen hun belangstelling eveneens via de hierboven ‘route’ laten blijken. In dat geval zal er snel contact met u worden opgenomen.    

Particulieren….dat kan ook!

Als er particulieren zijn die een bijdrage aan de film willen geven, bel dan even met de al genoemde Leo, of Frans Oliehoek (580 2938) of één van ondergetekenden. De eerste Stompwijkse particulieren hebben intussen ook een gift voor de film overgemaakt. Het zou mooi zijn als er daar nog meer bij komen (rek.nr. 1584.02.634 t.n.v. de Stichting Filmgroep Stompwijk onder vermelding van ‘Film Stompwijk 2011’). Bij voorbaat dank!

De financiering van de film is nog niet helemaal rond, maar met financiële hulp van nog meer bedrijven en particuliere bijdragen gaat het vast en zeker lukken. Over drie á vier weken kunt u een nieuwe tussenstand van ons verwachten.

 Overzicht van bedrijven die meedoen (stand 5 maart 2011):  

Scheria versdienst, Lexmond Trading, Studio Oase, Notariskantoor De la Haije, Groene Hart Logies, Praktijk voor sportmassage Tini Lansbergen,  Luiten Wonen, Administratiekantoor Van Boheemen, Café De Gouden Leeuw, Administratiekantoor Zaal, MI-Scoot scooterspeciaalzaak, Thema Vof, Meubelmakerij De Stoof BV, Landbouwmechanisatiebedrijf Luiten BV, Installatiebedrijf Ruud Vurens, Hoveniersbedrijf Joost Janson, Vakschoenmakerij A. Bennis, Zuivelhandel en poelier M.C.S. v.d. Bosch, Wim van Rijn, Staalconstructiebedrijf Luiten, Kaashandel Stompwijk VOF, Schildersbedrijf Tom Janson, Bloemsierkunst De Passie, Transportbedrijf Aad van Velsen, Elmeco BV, Uitvaartverzorging C. Onderwater, Kolibri Jachtwerf Stompwijk, Zuivelhandel en poelier N.G. v.d. Bosch, Fysiotherapie Hugo Falet.

 Jack Luiten

Sjaak Jansen