Uitnodiging voor het bijwonen van de KBO Jaarvergadering

 Deze wordt gehouden op 22 maart in het Dorpshuis. Aanvang 14.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de vergadering van maart 2010

4. Jaarverslag 2010

5. Financieel verslag 2010

6. Verslag van de Kascommissie

7. Benoeming van de nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is de heer S. Kappetein en Mw. A. Olijhoek .v.d. Meer, kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor de vergadering melden bij het bestuur.

9. Wat verder ter tafel komt.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Uitslag klaverjassen en rummicub spelen met Zoeterwoude, 3 maart.

Klaverjassen                                                 Rummicub spelen

1e Gerard v. d. Bosch   5382 p.                      1e  Cor Hagen               18 p.

2e Jan .v. Rijn               5309 p.                     2e  Dien v.d. Werff         50 p.

3e M. v. Steen             5173 p.                      3e  Cor Verhagen           51 p.

4e Maarten v. d. Kolk  5157 p.                     4e  Nel Hoogervorst        69 p.

5e Jan v.d. Bos           5147 p.                      5e  Bert v.d. Krogt         71 p.

6e G. Vreeswijk           5078 p.                      6e  N. v.d. Hoeven      116 p.

7e Arie v.d. Voort        5068 p.                      7e  Hoogeboom          197 p.

8e Johan v. Veen        5050 p.

9e A.v.d. Hoeven       5004 p.

10e Toon Borst          4959 p.

11e  Jan Groeneweg 4484 p.

Poedelprijs Koos Poel 3590 p.

Bedevaart naar Den Bosch

De bedevaart naar de Lieve Vrouwe van Den Bosch 10 mei, gaat door omstandigheden niet door.

Het Bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen