Wie zijn wij?

akker  Lida v.d. Akker

Ik ben Lida vd Akker, samen met mijn man run ik een melkveehouderij in het Wilsveen. De laatste vier jaar heb ik in het programmateam van de gebiedvisie meegedacht over het Kulturhus, paardenbeleid, recreatief knooppunt, de glastuinbouw e.d.

Ik hoop dat mijn agrarische kennis een aanwinst is voor de adviesraad.  

santena  Ank v.d. Poel van Santen

Mij is gevraagd of ik mijzelf even wil voorstellen.

Ik ben Ank van der Poel–van Santen, 53 jaar. Ik woon op Dr. v. Noortstraat 208, (tegenover ’t dokterslaantje) met mijn man Peter en dochters Deepali en Shradha. Verder werk ik bij Tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer, en draai ik af en toe een bardienst bij Stompwijk ’92. Ik doe dit beide met veel plezier.

Ik vind de ‘Adviesraad’ heel belangrijk voor Stompwijk. Dit om een duidelijke stem te hebben naar ‘Leidschendam’  

santena  Ursula van der Voort

Ik stel mij voor de komende vier jaar weer verkiesbaar. Voor velen ben ik geen onbekende. Maar voor diegene die niet weten wie ik ben; mijn naam is Ursula van der Voort. Ik woon samen met mijn man Sander en twee zoons Bjorn en Twan op de Huyssitterweg. Ik ben een echte Stompwijkse zoals dat heet; geboren en getogen in Stompwijk. Ook Bjorn en Twan zijn in Stompwijk geboren, gaan hier naar school en zijn lid van Stompwijk ’92.

Afgelopen vier jaar hebben we met o.a. de Adviesraad hard gewerkt aan de gebiedsvisie en andere projecten voor Stompwijk. We zijn best ver gekomen maar er moet nog heel veel gebeuren. Omdat het leuk is om af te maken waar je aan begonnen bent, stel ik me ook voor komende vier jaar wederom verkiesbaar. Het zullen best drukke jaren worden waarin veel staat te gebeuren. Maar als we met zijn allen onze schouders eronder zetten kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van Stompwijk!  

santena  Aad Janson

Ik ben Aad Janson, een geboren Stompwijker en woon aan de Dr.v.Noortstraat 62b. In het dagelijks leven ben ik als hoofd financiën werkzaam bij Stichting Radius een welzijnsinstelling voor ouderen en mensen met een functiebeperking in Leiden.

De afgelopen vier jaar ben ik lid geweest van de Adviesraad. Ik vond het zinvol om in deze periode met de overige leden van de Adviesraad voor de belangen van Stompwijk op te komen. Het was heel interessant, ik heb er veel van geleerd. Om die reden en ook omdat er nog veel te doen is heb ik me herkiesbaar gesteld voor de nieuwe Adviesraad. Met veel plezier heb ik de afgelopen periode meegewerkt aan de totstandkoming van de integrale gebiedsvisie voor Stompwijk.

Ik ben voor beperkte woningbouw in Stompwijk en denk dat er binnen de rode contouren voorlopig nog voldoende ruimte is om huizen te bouwen. Er zou met name gebouwd moeten worden voor ouderen en jongeren. Voor het behoud van de huidige voorzieningen en een beter gebouw voor de basisschool sta ik achter de bouw van een Kulturhus. Het slechte wegdek en het zware verkeer op de Dr.v.Noortstraat en de Stompwijkseweg vind ik een grote zorg. Het beste zou zijn als de Dr. v. Noortstraat autoluw gemaakt zou worden. Om die reden ben ik voor de aanleg van de omleidingsweg.  

santena  Leo van Santen

Mijn naam is Leo van Santen en ik woon op de Dr. van Noortstraat 18. Vier jaar geleden heb ik aangegeven dat ik me in wilde in zetten voor de onderstaande punten:

  • De Dr. van Noortstraat en de Meerlaan auto luw maken (omleidingsweg)
  • Trottoir aanleggen op de Dr. van Noortstraat met in het centrum een dorpsplein
  • Kulturhus nieuwe school, bibliotheek, zorgvoorzieningen en senioren woningen al of niet met zorg indicatie
  • Behouden en renoveren van de kerk
  • Kleinschalige bouw voor een evenwichtige opbouw van ons dorp
  • De ringvaart verbreden, in plaats van een nieuw te graven kanaal dwars door de grote drooggemaakte polder naar de NDP
  • Meer mogelijkheden scheppen voor het bedrijfsleven, belangrijk voor de werkervaring van de jeugd en de sponsoring van de verenigingen

Door het aannemen van de gebiedsvisie door de gemeenteraad, zijn al deze zaken de afgelopen vier jaar in de startblokken gezet. Ik wil me inzetten om deze belangrijke zaken ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.  

santena  Ron van Santen

Na mijn kandidaatstelling voor de Adviesraad werd me gevraagd mezelf via een kort stukje in de Dorpsketting voor te stellen aan de inwoners van Stompwijk.

Ik ben Ron van Santen (42 jaar) en woon aan de Oostvlietweg. Ik ben getrouwd met Cisca van Boheemen en we hebben drie kinderen: Luca, Ramon en Jaimy. Ik werk bij DSM (voormalig Gist Brocades) in Delft als levensmiddelenmicrobioloog. In deze functie doe ik onderzoek naar ingrediënten en productieprocessen die de houdbaarheid van voedingsmiddelen kunnen verlengen.

Mijn vrouw en ik zijn beiden afkomstig uit Stompwijk en onze kinderen zitten allen op de Maerten van den Velde school. Ik denk dat we onszelf echte Stompwijkers kunnen noemen en dat is één van de redenen om mezelf kandidaat te stellen. Voor het voortbestaan van de Adviesraad was een beperkt aantal nieuwe kandidaten nodig, maar dat bleek een lastige opgave. Omdat ik vind dat Stompwijk, gezien alle problemen en ontwikkelingen, momenteel een Adviesraad nodig heeft, heb ik besloten me verkiesbaar te stellen. Ik ben blij dat er uiteindelijk voldoende enthousiaste dorpsgenoten zijn die actief willen bijdragen aan de ontwikkeling van ons dorp. Het lijkt me duidelijk dat er een belangrijke periode aanbreekt voor Stompwijk en ik hoop dat we daar, als Adviesraad, richting aan kunnen helpen geven. Uitgangspunt moet wat mij betreft wel zijn dat Stompwijk zijn huidige karakter blijft behouden.  

santena  Koos van Wissen Voor diegenen die mij nog niet kennen: mijn naam is Koos van Wissen en ik woon aan de Stompwijkseweg, samen met mijn vrouw Corry (van der Eijk) en onze drie kinderen (Dorien, Luuk en Emma).

Ik ben werkzaam als beleidscoördinator dierlijke ketens van het ministerie van LNV en hou me daar vooral bezig met de verduurzaming van de veehouderij. Daarnaast ben ik in de afgelopen periode veel betrokken geweest bij plattelandsbeleid en ruimtelijke ordening; onderwerpen die ook voor Stompwijk een belangrijke rol spelen.

Naast mijn werk heb ik vele jaren bestuurlijke ervaring opgedaan in het bestuur van de Woningbouwvereniging Leidschendam (nu Vidomes).

Zoals ook de afgelopen periode wil ik mij de komende jaren inzetten voor de belangen van Stompwijk en het landelijk gebied rondom Stompwijk: zowel voor de ondernemers om hier met perspectief hun bedrijf uit te kunnen oefenen, als voor de bewoners en bezoekers van ons gebied om hier te genieten van het mooie landschap.

Verder wil ik mij inzetten voor de Stompwijkse belangen ten aanzien van voorzieningen (onderwijs, sport, bibliotheek), verkeersveiligheid en wonen. Het realiseren van een mooi kulturhus dat past bij ons dorp is daarbij een belangrijk speerpunt. Ook de bouw van (ouderen)woningen vind ik van belang. Hierdoor kan aan senioren een passend huis worden geboden en kunnen ook jongeren en gezinnen in Stompwijk een plekje vinden door de doorstroming naar de vrijkomende huizen.