parochieberichten

Dopen: de volgende kinderen worden 20 maart gedoopt: Sieb Jelte van Es, Leonie Josje Roije, Roy Leo Willem Overvliet, Noud Petrus de Haas. Hartelijk welkom in de parochiegemeenschap.

Vieringen in het het Dorphuis   RK H. Laurentius Parochie.

Dinsdag     15 mrt.           19.00 uur     Jaarvergadering zangkoor.

Donderdag 17 mrt.           19.00 uur     gebedsviering in de pastorie voorganger Mw. Marianne Turk

      20.00 uur     vergadering van de pastoraatgroep

Zaterdag    19 Mrt.           19.00 uur     vervalt de viering

Zondag 20 Mrt.                 11.00 uur     gezinsviering met samenzang

                                          13.00uur     doopviering,voorganger Pastor Marianne Hoogervorst

Misintenties

Zondag 20 maart 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan van Wissen, overleden fam. v.Wissen – v.Brecht, Magda  v.Santen – v. Paassen, Nico .v.Boheemen, Martien v.d. Bos, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suyten – v.Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg –  v.Veen, Will.v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam.

Kerkhulpen                                           Kosters       Lectoren              Misdienaars

Zaterdag 19 Mrt..  19.00 uur                 John O         geen                    geen

Zondag    20 Mrt.   11.00 uur                John O          geen             Ashley Janson/  Simon .v. Es

Gezinsviering!!

Zondag 20 maart a.s. is er weer een gezinsviering. Het thema deze keer is: “Ga jij ook mee naar boven?”

Er wordt vast en zeker weer een heel mooi verhaal verteld. Kom dus weer allemaal kijken, luisteren, meevieren en meezingen!!

Werkgroep Gezinsviering

Voorbereidingsviering voor Pasen a.s. donderdag

We zijn vorige week begonnen aan de veertigdagentijd. Veertig dagen om ons te bezinnen op ons leven en waar we allemaal mee bezig zijn. Veertig dagen om ons voor te bereiden op Pasen. Tijdens deze veertig dagen zijn er, naast de reguliere weekendvieringen, drie korte gebedsvieringen op donderdagavond. De eerste is a.s. donderdag 17 maart om 19:00 in de grote zaal van de pastorie. U bent van harte welkom.

Marianne Turk