Club van 100,

Sinds jaren is voor de omni Stompwijk `92  de Club van 100 actief.  Wat doet de Club van 100?

 De club van 100 is een orgaan dat contributie int van haar leden en met deze ontvangen gelden diverse activiteiten binnen de vereniging financieel ondersteunt, voornamelijk voor de selectie voetbal, de jeugdteams voetbal en jeugdteams binnensport. Denk hierbij bv. aan bijdragen voor trainingskampen, survival- en weekendkamp, kerstontbijt en andere evenementen. Deze evenementen kosten doorgaans veel geld. Door financiële ondersteuning van de Club van 100 blijft deelname voor iedere sporter betaalbaar.

De club van 100  bestaat op dit moment uit 70 leden en het drie-hoofdig bestuur t.w.: Theo Duyvenstijn,  Frank van der Voort en Hans Nieuwland.

De club van 100  staat volledig `los` van de vereniging en valt dus niet onder de besluitvormingen van het omnibestuur.

Aanvragen voor financiële ondersteuning van evenementen worden door de teams direct  bij het bestuur van de Club van 100 ingediend. De leden van de club kunnen eveneens suggesties doen aan het bestuur en daarbij aangeven welke evenementen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Ooit is de Club van 100 ontstaan bij de afdeling voetbal, waarbij de deelnemers  fl. 100,- per seizoen inlegden. Door de komst van de euro is het deelnametarief echter omgezet naar € 50,- per seizoen. U begrijpt wel: voor de ondersteuning van de vele activiteiten en evenementen binnen de vereniging blijft altijd veel geld nodig. Wij willen graag het aantal leden zien groeien.

Ons streven is het aantal deelnemers voor het seizoen 2011 / 2012  op de 100 te krijgen en de Club van 100 ook echt een ‘club van 100’ laten zijn..


Deelname aan de Club van 100 is zeer wenselijk en wij zien u graag als lid.


 Wat doen wij voor u?

Hoofdzakelijk komen de ingelegde gelden ten goede van de sportteams. Als deelnemer krijgt u een clubcard met daarbij diverse kleine voordeeltjes; een vermelding op het bord in de kantine; vrije toegang bij thuiswedstrijden en u wordt op de hoogte gehouden van activiteiten en bestedingen van en door de Club van 100. Tevens kunt u de jaarlijkse Club van 100 – VIP middag kosteloos bijwonen.


Voor een inleg van slechts € 50,-  (of een veelvoud hiervan)  doet u mee als lid van de Club van 100 en ondersteunt u vele evenementen.


 Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot het bestuur van de club van 100.

Het liefst zien wij de correspondentie via e-mail. 

                                Ons adres:         Club.van100@hotmail.nl

Maakt u liever geen gebruik van e-mail correspondentie, dan kunt u te allen tijden één van de bestuursleden persoonlijk benaderen voor informatie. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Club van 100.

 

 

Club van 100

bestuur: Theo Duyvestijn – Frank van der Voort – Hans Nieuwland

club.van100@hotmail.nl