Koerswijzigingen Kulturhus

Koerswijziging Kulturhus

In de Adviesraad op 10 februari 2011 is door de Gemeente gemeld dat de Gemeente en Vidomes zich beraden over een koerswijzing voor de ontwikkeling van het Kulturhus. De koerswijziging komt onder andere voort uit het feit dat de Gemeente er niet in is geslaagd de nodige grond naast de school te verwerven. Er is om zakelijke redenen geen overeenstemming bereikt met de heer Fontein ten aanzien van de verwerving van deze locatie. In goed overleg en met begrip voor elkaars belangen is daarom besloten de procedure te beëindigen. De Gemeente distantieert zich dan ook van de negatieve berichtgeving richting de heer Fontein na het afbreken van de onderhandelingen.

De Gemeente onderzoekt nu of de beoogde voorzieningen voor Stompwijk op een andere wijze kunnen worden gerealiseerd. Onder druk van de genoemde bezuinigingsnoodzaak voor de Gemeente moet dat wel een goedkoper plan zijn. De (financiële) haalbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de koerswijziging. Een mogelijk alternatief plan voor het Kulturhus is om de voorzieningen te realiseren op de gemeentelijke locaties (Dorpshuis en school). De Adviesraad Stompwijk heeft op 10 februari de wens benadrukt om alle voorzieningen op de schoollocatie onder één dak te brengen. Ook heeft de Adviesraad het belang van woningbouw voor ouderen en starters in  Stompwijk onderstreept. Zij pleit er dan ook voor dat woningbouw onderdeel van de plannen van het project Kulturhus blijft. In samenwerking met de toekomstige gebruikers van het Kulturhus worden nu alternatieven uitgewerkt. In de adviesraad van 14 april 2011 zal verslag worden gedaan van de stand van zaken.

Voor vragen kunt u terecht bij Marian Rood, projectleider Kulturhus bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bereikbaar via 14 070 of m.rood@leidschendam-voorburg.nl