Parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie.

Woensdag  28 april 20.00 uur             vergadering van het kerkbestuur

Zaterdag    30 april 19.00 uur             geen viering

Zondag       01 mei 11.00 uur              eucharistieviering met parochiekoor.  Voorganger Em. Pastoor Hv.d.Plas

Misintenties

Zondag 1mei – 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Jan Koevoet, Fam. Knijnenburg—v. d. Lubbe, Riet Knijnenburg—v. Vliet, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan v. d. Krogt, Kees v. Dijk, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos – de Vrede, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, An Koeleman—v. Veen, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie v.d. Burg- v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal.

 

kerkhulpen                                                        Kosters                            Lectoren                            Misdienaars

Zaterdag 30 april  19.00 uur                              Antoon v. S                     geen                                   geen

Zondag       1 mei   11.00 uur                             Antoon v. S                    Nel Klijn                           Yvet Zandbergen/ Inge Rotteveel

Eendaagse  bedevaart naar Banneux

Voor de eendaagse bedevaart naar Banneux maandag 9 mei is nog plaats, men kan zich aanmelden bij Mw. Opstal tel 015- 3693148 of Dhr. De Bruijn 070-3205872.

De tweedaagse bedevaart vindt plaats op 21 en 22 mei.

MOV Stompwijk

 

Mensen in Nood

Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood heeft 300 kg kleding opgehaald in Stompwijk.

Namens Mensen in Nood en de familie Suijten hartelijk dank  behandeld.

 Het secretariaat