Poldercross

14e POLDERCROSS 2011

Dit jaar wordt de 14e POLDERCROSS gehouden op vrijdag 26 augustus,

aanvang 19.00 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda!

 

Namens IJsclub Nut & Vermaak

Wim de Groot