KBO Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

KBO Bedevaart naar Den Bosch

De KBO bedevaart naar Den Bosch die 10 mei gepland stond, gaat wegens omstandigheden niet door.

Fietstocht KBO Leden

Donderdag 19 mei gaat de fietstocht voor KBO–leden weer van start, de rit gaat weer door een mooi stukje natuur dus schroom niet om u op te geven.

Voor de goede orde, mensen die zich niet hebben aangemeld worden uitgesloten van deelname, dus geef u op bij Dhr. Aad v. d. Ham 070- 3205410 of op de soos.

Oranje Boven S.O.S

Het bestuur van de KBO–Soos bedankt de Stichting Oranjevereniging Stompwijk voor de heerlijke traktatie met Koninginnedag, ook al zitten wij enkele dagen later te smullen van het lekkers, is onze dank er niet minder om, het blijft een leuke surprise. Elk jaar weer.

Vakantie 2011  

Voor de mensen die nu reeds met vakantie gaan, het bestuur wenst u een fijne vakantie met veel mooi weer,  prachtige dagen en lekker weer gezond weer terug.