Parochieberichten

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,                      

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Pastor: M. Hoogervorst  tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl

B.g.g. tel. 071-5801604

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Vieringen in R.K. H. Laurentius

Donderdag 19 mei 19.00 uur Rozenkrans gebed:voorganger M. Turk

Donderdag 19 mei 20.00 uur vergadering Pastoraatgroep

Zaterdag    21 mei 19.00 uur is er geen viering.

Zondag      22 mei 11.00 uur Woord en Communieviering

Voorganger: diaken Henny Peters

 

Misintenties

Zondag 22 mei 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Toos Mooijman, Nico van Boheemen, Cor Janson, overleden ouders v. Santen—Overdevest, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch -v. Haaster, Leen en Josien Olsthoorn –Laurens, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Gé Hoogervorst, Leen van Boheemen, Martien v.d. Bos,  To v.d. Bos -de Vreede, Sjaak en Anja v Santen –Koot, An Koeleman -v. Veen,                 Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Cor Bolleboom-Zoetendaal, Jannie Suijten -v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink –Luiten, Henk Luiten.

Kerkhulpen

                                           Kosters     Lectoren              Misdienaars

Zondag  22 mei 11.00 uur Adriaan H.  Paula v Haaster    Yvette Zandbergen/    Inge Rotteveel

Mededeling van uit het secretariaat

Reacties naar sintlaurentius@hotmail.com 

Huwelijk

Wilt u als bruidspaar genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie.

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering is 24 juli.

Wilt u wijzigingen

melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u mogelijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat