Een nieuwe bisschop

Dinsdag 10 mei heeft de paus een nieuwe bisschop van Rotterdam benoemd. Dat er een nieuwe bisschop zou worden benoemd was geen verrassing, maar wel de persoon. In de wandelgangen circuleerden vele namen en deze was er niet bij: Mgr. Hans van den Hende, sinds 2007 bisschop van Breda.  Wat ik in ieder geval uit de media heb begrepen is, dat hij een rustig en bedachtzaam mens is, die goed kan communiceren. Daar lijkt mij in het bijzonder behoefte aan. En iemand met een pastorale uitstraling. Ook dat is geen sinecure. Wat mij voorts interessant lijkt is dat de monseigneur binnen de landelijke bisschoppenconferentie referent (eerst aanspreekbare) is voor de dialoog met andere godsdiensten. Een aspect is echter onderbelicht, en dat is de houding van de nieuwe bisschop ten opzichte van oecumene.

Er is één besluit van hem bekend uit 2009, over een oecumenische viering bij de start van de Vredesweek, in de Jeruzalemparochie te Ginneken. Hij heeft toen het gezamenlijk vieren van eucharistie en avondmaal verboden, waarna er door het parochiebestuur werd besloten een oecumenische viering van Woord en Gebed te houden. Op zich is deze beslissing niet opmerkelijk omdat de RK Kerk dat nergens toestaat.

In de brief waar hij het besluit toelicht schrijft de bisschop: ‘’Wanneer wij … prioriteit blijven geven aan de oecumenische beweging, dan geven we opdracht van de Heer om te bouwen aan eenheid. Hiervoor is het nodig dat … priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers met elkaar en met de gelovigen het geloof van de Kerk bewaren en blijven delen, en met andere christenen de dialoog blijven aangaan’’.

Laten wij de benoeming van onze nieuwe bisschop als een kans zien om opnieuw te getuigen van de hoop die in ons leeft.

Pastoor Jaap van der Bie