College Nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 24 mei o.a. het volgende besluit genomen:

Bestemmingsplan’Westeinderweg 6 en 8 2011’

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het bestemmingsplan ‘Westeinderweg 6 en 8 2011’ en de afhandeling van de ingediende zienswijze. Zij leggen het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van deze percelen mogelijk. De bedrijfswoningen kunnen worden hergesitueerd en de agrarische bedrijfsvlakken uitgebreid. Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het bestemmingsplan.