Uitnodiging jaarvergadering door de redactie van de Dorpsketting

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Stichting tot Exploitatie van de Dorpsketting. De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 juni aanstaande in het Dorpshuis, aanvang 20.30 uur.

De agenda luidt:
1.   Opening
2.   Verslag van de jaarvergadering van 9 juni 2010
3.   Financieel verslag 2010
4.   Verslag kascommissie
5.   Begroting 2011
6.   Bestuursverkiezing, Jos Ramekers zal worden voorgedragen als voorzitter
7.   Informatie rond de website www.stompwijk.nl
9.   Verslag Lezersenquête Dorpsketting 2011

10. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,
Anja van Boheemen