Parochieberichten

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,                      

Overlijden of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Pastor: M. Hoogervorst  tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl

B.g.g. tel. 071-5801604. Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

In ondertrouw

Karin Luk en Frank van Santen

Stephanie Kooman en Martijn Oudshoorn, Zoetermeer 

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie

Woensdag  8 juni 09.00 uur kerkschoonmaak met vrijwilligers

Donderdag 9 juni  19.30 uur Pinksternoveen, gebedsviering met samenzang

Voorganger:Mw. Marianne Turk

Zaterdag  11 juni  19.00 uur  woord en communieviering met samenzang

Voorganger Mw. Riet v.d. Ham

Zondag    12 juni 11.00 uur  Pinksteren, plechtige Eucharistieviering met federatiekoor in de Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude i.v.m. het 12,5 jarig priester jubileum van pastoor v.d. Bie.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

 

Zaterdag 11 juni 19.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Piet Roeling, Piet v.d. Arend, Leen en Josien Olsthoorn, Arie, Kees en Marie Olsthoorn, Kees v. Dijk, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos de Vrede, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, An Koeleman -v. Veen, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie v.d. Burg – v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot.

Zondag 12 juni 11.00 uur 1e Pinksterdag  viering in de Christus Dienaar te Zoeterwoude.

kerkhulpen                                kosters       Lectoren                             Misdienaars

Donderdag   09 juni 19.30 uur  Antoon v. S  C.J                                        geen

Zaterdag     11 juni 19.00 uur  Adriaan H.    Paula v. H                             geen

Zondag        12 juni 11.00 uur  John O.        geen                                     geen   

Mededeling van uit het secretariaat

12,5 jarig Priesterfeest pastoor J.v.d. Bie

Zondag 12 juni viert pastoor Jaap van der Bie zijn 12,5 jarig priesterfeest, het is dan  12,5 jaar geleden dat hij door mrg. A.H.van Luyn sdb bisschop van Rotterdam tot priester werd gewijd.

Hij wil dit graag met zijn parochianen vieren en nodigt u uit voor een feestelijke Eucharistieviering in de Christus Dienaar, na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Pastoor Jaap van der Bie stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Het paardendorp en de kerk

Vriendelijk verzoek!

Er gaat geen dag voorbij, mensen in Stompwijk zijn altijd bezig met hun geliefde hobby het dresseren en mennen van paarden. Er gaat geen uur voorbij of er komt wel een paard over het kerkplein, de kortste weg naar de paardenbak. Er gaat geen dag voorbij of de vrijwilligers van de kerk moeten de mest van het kerkplein verwijderen om de gebruikers van het kerkplein en school te vrijwaren van mest onder hun schoenen. Is het mogelijk dat de menners van deze paarden een paardenbroek aanschaffen of de gedeponeerde mest zelf even opvangen en afvoeren. Dieren houden van mensen, mensen houden van dieren, wij willen het zo houden.

Hartelijk dank, het  secretariaat

Misdienaars uitje

Afgelopen zaterdag was het dan zover dat we met de misdienaars naar Duinrell zijn geweest. Het was een geslaagde dag en het weer zat ook erg mee.  We bedanken hen dat ze het hele jaar weer klaar hebben gestaan voor de kerk. Helaas gaan we afscheid van 5 van onze misdienaars. We willen ze bedanken dat ze het gedaan hebben. We vinden het fijn dat we weer 3 nieuwe misdienaars bereid hebben gevonden om deze taak over te nemen we wensen hun veel succes.

Werkgroep misdienaars

FEEST –  FEEST –  FEEST –  FEEST

Op 12 juni, op het Hoogfeest van Pinksteren is het precies 12½ jaar geleden dat pastoor Jaap van der Bie door Mgr. Drs. A. H. v. Luyn SDB tot priester werd gewijd. Dit koperen priesterfeest willen we binnen de federatie samen vieren met een plechtige Eucharistieviering in de Christus Dienaarkerk aan de v. Swietenstraat nr. 1 te Zoeterwoude – Dorp.

De viering begint om 11.00 uur. Omdat de pastoor de Dorpsketting ook leest, vertel ik niet hoe deze viering verder wordt ingevuld. Dat is voor hem een verrassing. Op zaterdagavond is er in de St. Laurentius een viering, maar verder vervallen in de gehele federatie de vieringen. Zo kan ieder die dat wil, aanwezig zijn bij dit feest.

Na de viering is er koffie met wat lekkers en gelegenheid om de pastoor te feliciteren. U bent allen van harte welkom!!!!! Uw aanwezigheid is voor hem het mooiste cadeau!

Pastor M. Hoogervorst – pastoraal werkster

Pinksternoveen in Stompwijk

Gedurende de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren gaat de Pinksternoveen door onze regio. Op alle dagen is in verschillende plaatsen een viering rond hetzelfde thema, maar telkens volkomen anders uitgewerkt.

Op donderdag 9 juni om 19:30 uur is de Pinksternoveen in onze kerk. De gelegenheid om even met onze gerestaureerde kerk te pronken. Het parochiekoor is ook al hard aan het repeteren. Het belooft dan ook een hele leuke viering te worden. Schroom niet en kom even langs. Na afloop is er koffie.

Marianne Turk