Parochieberichten

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,                      

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Pastor: M. Hoogervorst  tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl

B.g.g. tel. 071-5801604

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

In ondertrouw: 

Frank van Santen en Karin Luk

Stephanie Kooman en Martijn Oudshoorn, Zoetermeer

Koen Havik en Shuang 

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Vrijdag 17 juni  14.30 uur Huwelijksviering, Frank v. Santen en Karin Luk

Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas.

Zaterdag  18 juni  19.00 uur geen viering

Zondag 19 juni  11.00 uur woord en communieviering met samenzang

Voorganger Pastor M. Hoogervorst.

Maandag  20 juni  20.00 uur pastoraatgroep vergadering.

 

Zondag 19  juni   11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Douwe de Winter Jaargetijde,  Leo Luiten, Piet Roeling,

Nico v. Boheemen, Leen en Josien Olsthoorn- Lourens, Arie, Kees en Marie Olsthoorn, Cor Janson, Gre en Koos v.d. Hulst, Ge Hoogervorst, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, An Koeleman -v. Veen, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Jan Kerkvliet, An Koeleman -v. Veen, Truus Hilgersom- Verhart, Annie v.d. Burg -v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot.

kerkhulpen                            Kosters        Lectoren             Misdienaars

vrijdag     17 juni  14.30 uur  Adriaan H.     geen                         geen

Zaterdag  18 juni  19.00 uur  Antoon.v.S.   geen                         geen

Zondag    19 juni. 11.00 uur  Antoon.v.S    geen                             ?