Politieberichten

Bureau Leidschendam-Voorburg  

Onderwerp: Overlast Maerten van den Velde School

Geachte bewoner(s) Stompwijk,

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving in De Dorpsketting, wil ik u op het volgende attenderen. Al geruime tijd wordt het schoolplein van de Maerten van den Velde School door jongeren gebruikt als hangplek. Dit gebeurt meestal in de avonduren. Door de jeugd wordt veel afval achter gelaten, zoals lege blikjes, lege zakken chips en kapot gegooide flesjes. Het is al diverse malen voorgekomen dat er vernielingen worden gepleegd aan ramen en de picknicktafel. Het schoolplein is toegankelijk voor één ieder, maar zal daarom op een goede manier gebruikt moeten worden zonder dat er overlast plaats vindt.  De politie zal daarom regelmatig op verschillende tijden surveilleren en bij een overtreding hiertegen optreden.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met 0900-8844.

De wijkagent, S. Duit