Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 7 juli 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 7 juli 2011.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

  1. Opening
  2. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
  3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 14 april 2011
  4. Vierde skibaan Zoetermeer (door Kwaliteitsteam Buytenpark)
  5. Verbindingsweg 1e fase (stand van zaken voortgang)
  6. Stompwijkseweg (aanpak voor korte en lange termijn)
  7. Kulturhus (presentatie van twee varianten)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris,
Harma Rijken-Oldenkamp