Gemeentelijke handhaving in Stompwijk misschien wat erg fanatiek ?

Klagen wij al vele jaren, ik denk vaak terecht,….. steen en been over de uiterst trage afhandeling van aangekondigde ontwikkelingen binnen ons dorp, kunnen we nu stellen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg wel zeer daadkrachtig bezig is, alle volgens hen vermeende illegaliteiten in Stompwijk, aan te pakken.

Wethouder Mijdam had het onlangs bij het MKB overleg over meer dan 100 zaken. 100 + Wie had gedacht dat wij van die nette Stompwijkers waren ?                                        

Of wordt er misschien toch wel wat overdreven ? Natuurlijk moet de overheid (gemeente) toezien op naleving van regels en zeker bij overlast en daarop volgende klachten ingrijpen. Echter zeer vele van deze “illegale activiteiten” zijn de laatste 30 jaar ontstaan meestal door gedurende die tijd aangepaste regelgeving.

Vele van de nu aangepakte cases lopen al 15 a 20 jaar of nog vaak langer en veroorzaken al jaren geen klachten en geen overlast.

Een plotseling en rigoureus beleid als dit, dat nu door de gemeente wordt voorgestaan, is absoluut niet in het belang van ons dorp en zelfs in deze, laten we zeggen wat mindere economische tijden, denk ik ongewenst en ongepast.

Vele van deze activiteiten brengen geld op en dragen dus bij aan de moeizame instandhouding van ons dorp (Aan de Tuinbouwweg word ik vrolijk aangeslagen door de gemeente als caravanopslag voor de WOZ maar de caravans mogen er volgens diezelfde gemeente niet staan.).

De gemeente benadert iedereen persoonlijk en natuurlijk ook op ongelijke tijdstippen. Vervolgens procedeert de gemeente erop los op kosten van de gemeenschap en wij ieder betalen uiteraard uit eigen zak de kosten voor advocaat en rechtbank.

Verdeel en heers is het principe.

Om naar de gemeente en bloque het ongenoegen te uiten zal het in mijn ogen goed zijn als wij, die worden gehandhaafd, zich verenigen.

Indien U het met mij eens bent en ook in een nu gehandhaafde situatie verkeert, die al langer dan 10 jaar bestaat, graag een berichtje.

Samen staan we toch altijd sterker…..

Graag nog deze week versturen naar: marcolexmond@lexmondtradingbv.nl