Aanbesteding graven sloot in polder

Op 23 augustus 2011 is het 158 jaar geleden dat de werkzaamheden die moesten gaan leiden tot de aanleg van een sloot in de West-Eindschen Polder werden aanbesteed.

Ik citeer: Openbare aanbesteding van aard- en graafwerk, in het Logement het Eiland, te Leidschendam, op Dinsdag den 23sten Augustus 1853, voormiddags ten elf ure. Het werk bestaat in het graven eener nieuwe vaart, met het leggen van de kaden, ter wederzijden, dwars door den West-Endschen Polder, onder Stompwijk, ter lengte van 1740 Ellen.

Hoe deed men dat? Wie deed het? Wat kostte het uiteindelijk Waarom?

 

aanbesteding graafwerk 

Krantentitel: Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad. Datum, editie: 11-08-1853, Dag