Nieuwsbrief project De Kanteling

Met het project de Kanteling willen CSO, CG-Raad en VCP de uitvoering van de Wmo zo ‘kantelen’ dat participatie van mensen met beperkingen en ouderen centraal komt te staan.

Bron: www.invoeringwmo.nl/