hinder Poldercross

 Aan de bewoners van: Klaverblad, Zwanebloem, Waterviolier, Dotterbloem,Pinksterbloem en Hoefblad.

Geachte bewoners,

Vrijdagavond  26 augustus kan het misschien erg druk worden bij u in de straat. Wij proberen er alles aan te doen om de

doorgang van het verkeer zo goed mogelijk te regelen. Wij hopen dat u uw auto zo wilt parkeren dat er een vrije doorgang

is voor de deelnemers.Wij proberen de auto’s van de deelnemers zoveel mogelijk op te vangen en een parkeerplek

toe te wijzen. Mocht u toch hinder ondervinden van de Poldercross onze welgemeende excuses hiervoor.

De Commissie Poldercross