Stompwijks Erfgoed Het Blesse Paard

In Stompwijk, op de hoek van de Meerlaan en de Doctor van Noortstraat, bevindt zich Party Herberg Het Blesse Paard. Dit grote gebouw, met complexe plattegrond, bestaat al sinds 1685. Door de eeuwen heen heeft het pand steeds een horecafunctie vervuld. De boerenwoning, annex uitspanning, droeg vanaf de bouw de naam ‘De Jonge Prins’, zo genoemd naar stadhouder-koning Willem III.

In 1687 was Dirck Dircksz van Roon, ambachtsbewaarder van de Banne van Stompwijk, eigenaar van de herberg De Jonge Prins. Zijn erfgenamen deden het bezit in 1727 over aan Jacobs de Hoogh. De herberg was toen verlaten en volkomen verwaarloosd. De omschrijving luidde: ‘een hegte stercke en neringrijke herberge met een groote stallinge, schuyr, barg item een kolff ende kaatsbaan met een stukje land daaragter aan, staande ende geleegen int Oostende van Stompwijk aan den hoek van de Meerlaan, genaamt De Jonge Prins, belent ten westen de Meerlaan, ten zuyden de Dobbens, ten oosten Ary Jacobsz Groenewegen ende ten noorden de Stompwijkseweg.’ De koopsom bedroeg F. 6.400,-. In 1764 werd De Jonge Prins, na het overlijden van De Hoogh, aan Frederik Groenewegen verkocht, met nog een koestal voor 25 koeien, twee hooibergen en twee karnmolens. Zijn zoon Jan stond sinds 1 mei 1792 als ‘logementhouder’ te boek. Na de vlucht van Willem V naar Engeland in 1795 en de machtsovername door de patriotten, mocht de oude naam niet gehandhaafd worden. Alles wat naar Oranje verwees werd verboden. De door Jan gekozen nieuwe naam kon geen enkele partij aanstoot geven: ‘Het Blesse Paard’. Het duurde echter lang voordat deze naam ingeburgerd raakte.

Nadat de herberg 51 jaar in eigendom is geweest van de familie Groenewegen, ging het bezit in 1815 over naar Lambertus Mons, wiens weduwe het in 1829 weer verkocht aan Willem van Santen. In 1860 werd de Stompwijkse watermolenaar en veerman Jacobus van Rijn de nieuwe eigenaar. De familie Van Rijn bleef hier actief tot 1901. Vervolgens dreef Petronella van der Voort twee jaar lang het gerenommeerde etablissement, doch vanaf 1903 nam haar zwager Jan Al, de zaak waar. Ook hij bleef niet lang, want in 1911 vertrok hij naar het voormalige café ‘Het Wapen van Veur’ aan de Damlaan. Het Blesse Paard werd verkocht aan Wouterus Johannes van Esveld. In 1923 erfde zijn weduwe Elisabeth Maria Streng de herberg en na haar overlijden was haar zoon Johannes van Esveld de kastelein tot 1953. Vanaf dat jaar tot 2000 is het de familie Vergeer, die in het café, tevens party herberg, die de scepter zwaaide. De scepter is vervolgens overgegaan naar Gerard Hekkelaan. Per mei 2010 is Het Blesse Paard in handen van Desirée Luiten. Inmiddels is de café functie vervallen, maar zijn er volop plannen om de bedrijfsformule uit te breiden met een restaurant. Het Blesse Paard heeft van oudsher een belangrijke functie in het sociale leven in Stompwijk. De meeste festiviteiten, zoals carnaval, bruiloften en partijen, vinden ook nog altijd dáár plaats.

Het hoge witte gegranolde gebouw is het oorspronkelijke herberg-gedeelte en het daar achterliggende – later opgetrokken – pand, de boerenwoning. Verder bestond het complex uit twee hooibergen, twee koestallen en een kolf- en kaatsbaan. Daar waar nu de entree naar de party herberg is, bevond zich een bierkelder. Via een glijplank werden vaten bier naar binnen gerold. Later werd deze kelder dichtgestort.

In de twintigste eeuw werden originele moerbalken en kinderbintjes weggewerkt door het aanbrengen van verlaagde plafonds. Ook technische snufjes als airconditioning, konden zo gemakkelijk aan het zicht worden onttrokken.

Wat eens een kolfbaan was, is nu het restaurant. Boven de moderne zaal is nog het halfronde plafond (tongewelf) aanwezig, terwijl onder de vloer de oude kolfbaan ligt. Achter de schutting is een schuur zichtbaar, die vroeger deel uitmaakte van de boerenwoning maar nu dient als opslagruimte. De huidige slijterij heeft de plaats van het kolenhok ingenomen.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar dit historische pand, dan is het mogelijk om Het Blesse Paard te bezichtigen op zaterdag 10 september tijdens Open Monumentendag!

Party Herberg Het Blesse Paard, voorheen De Jonge Prins, bestaat al sinds 1685 en heeft steeds een horecafunctie gehad.

Party Herberg Het Blesse Paard

Doctor van Noortstraat 154

2266 HC Stompwijk

071-580 1590