BSO in Stompwijk van start

BSOopening1 Donderdag 1 september is in Stompwijk de nieuwe locatie voor de buitenschoolse opvang geopend. Hiermee is een eind gekomen aan het halen en brengen van de kinderen naar het nabij gelegen Zoeterwoude. “Als CDA prijzen wij de moed en de energie die Stichting Kinderopvang Zoeterwoude hierin heeft gestoken om opvang in Stompwijk mogelijk te maken”, aldus CDA-gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen.

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude organiseert al jaren de buitenschoolse opvang voor de basisschoolleerlingen van de Maerten van der Velde school in Stompwijk. De leerlingen werden voorheen met een busje opgehaald en naar het 4 kilometer verderop gelegen Zoeterwoude gebracht voor opvang. De ouders haalden de kinderen bij de locatie in Zoeterwoude weer op. De CDA-fractie stelde in september vorig jaar schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders om het initiatief van SKZ om de buitenschoolse opvang lokaal in Stompwijk te regelen, te helpen realiseren.

De huidige peuterspeelzaal is geschikt gemaakt voor de kinderen van de buitenschoolse opvang en uitgebreid met een buitenruimte. “Met een buitenschoolse opvang voor de kinderen in Stompwijk, blijft Stompwijk hierdoor aantrekkelijk om te wonen voor jonge gezinnen”, zegt Yvonne van Boheemen.

In de toekomst zal deze voorziening, net zoals de bibliotheekvoorziening meegenomen worden in het nieuw te bouwen Kulturhus.