About sixty

 Wegens groot succes geprolongeerd:

Op zondag 2 oktober, zal er weer een optreden in het Dorpshuis zijn van de band About Sixty! Zij zullen om 14.00 uur beginnen en het optreden is om 17.00 afgelopen. Verdere details volgen nog: houdt de Dorpsketting in de gaten.

Houdt deze datum vrij en komt allen.