Tariefverhoging Leidschendam-Voorburg

Tariefverhoging Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2012 

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg stelt voor de tarieven van een aantal gemeentelijke producten in Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2012 te verhogen. Deze tariefverhoging is een direct gevolg van het gemeentelijke beleid, dat de tarieven voor gemeentelijke producten en diensten kostendekkend moeten zijn. Daarnaast wordt voorgesteld de belastingtarieven te verhogen met 2 procent inflatiecorrectie. De gemeenteraad bespreekt het tarievenvoorstel tijdens de behandeling van de programmabegroting 2012-2015.

Gemeentelijke producten gefaseerd naar kostendekkend tarief

Een gehandicaptenparkeerkaart kost vanaf 1 januari € 160,-. Dit is nog geen volledig kostendekkend tarief, maar het college kiest hierbij voor een gefaseerde invoer van kostenverhoging. Ook de kosten voor een parkeervergunning, rijbewijs, huwelijk, afschrift GBA en evenementenvergunning worden in 2012 hoger. En informatie over de gesteldheid van de bodem vanuit het Bodemloket is in het nieuwe jaar niet meer gratis.

Rioolheffing tijdelijk hoger

De rioolheffing wordt tot en met 2014 (naast de inflatiecorrectie van 2 procent) tijdelijk verhoogd met 7,50 euro. Deze verhoging is noodzakelijk omdat er de komende jaren gemeentebreed veel aan het riolenstelsel moet gebeuren. Om te voorkomen dat inwoners over enkele jaren ineens een groot bedrag extra moeten betalen, heeft het gemeentebestuur vorig jaar besloten de verhoging over meerdere jaren te spreiden.