Persbericht van de CSO, koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM.

Goedkoop is duurkoop

Het kabinet Rutte kiest in de miljoenennota voor dure oplossingen in de zorg, aldus de CSO, koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. In de zorg wordt groei toegestaan bij dure vormen van zorg, geschrapt wordt er bij relatief goedkope zorg. Tel uit je winst!

In de begroting van volksgezondheid kiest het kabinet voor investeringen in dure vormen van zorg, maar verwaarloost de goedkopere alternatieven. En juist investeren in die goedkopere alternatieven past bij wat ouderen willen. Zo lang mogelijk gezond blijven, zelf regie voeren en actief blijven en als zorg onvermijdelijk is, dan liefst thuis of dichtbij huis. Het kabinet maakt helaas andere keuzes:

De medische zorg
De uitgaven voor de ziekenhuiszorg stijgen in 2012 met 400 miljoen, maar op de eerstelijnszorg wordt 250 miljoen bespaard. Zo wordt er gekort op fysiotherapie, huisartsenzorg en dieetadvisering, zorg die dure ziekenhuisopnames kan voorkomen.

Preventie
Preventie, het voorkomen van gezondheidsproblemen en dus van kosten, vindt het kabinet een zaak van burgers zelf. In leefstijlbevordering bij de jeugd wil het kabinet nog investeren, maar “gezond ouder worden” is voor deze bewindslieden geen thema.

Langdurige zorg
De extra investeringen in de langdurige zorg, ongeveer 800 miljoen, komen terecht in de instellingszorg, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast worden de toegangspoorten van de instellingen voor 80+ ers wijd opengezet: een indicatie van het CIZ is vanaf 1 oktober niet meer nodig. Zorgaanbieders die een kamer over hebben, kunnen deze via hun thuiszorgpoot actief aanbieden aan 80+ ers. Tegelijkertijd wordt relatief goedkope zorg thuis met het PGB nagenoeg onmogelijk. De “herstelplannen voor het PGB” die staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gisteren presenteerde, scheppen nog geen helderheid. Er komt vooral meer bureaucratie en dat kost geld.

Het kabinet verwacht met het schrappen en beknibbelen op lichtere vormen van zorg goedkoper uit te zijn. Daar denken de ouderenorganisaties anders over. Wij kiezen juist voor het investeren in voorlichting en ondersteuning en in zorg thuis. Gezonde ouderen kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Zo kennen we vrijwillige gezondheidsvoorlichters en vrijwillige ouderenadviseurs, opgeleid binnen de ouderenorganisaties zelf en met een groot bereik onder kwetsbare ouderen. Korten op de subsidies van de ouderenorganisaties is dan niet slim. Juist investeren in de gezondheid van ouderen, in preventie en goedkope vormen van ondersteuning, levert winst op. Minder opnames, minder medicijnen en minder ligdagen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de CSO, Anneke van der Vlist, 030-2769985 of 06-40620512