Maak werk van uzelf!

Maak werk van uzelf!
[werving onder KBO leden in de buurt van Den Haag. Het project wordt gesponsord door o.a. Unie KBO]

In het jaar 2011 is gestart met het project “Maak werk van uzelf!” (MWVU). Dit is een project van de seniorenorganisaties PCOB en Unie KBO, dat zich richt op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van 50+ vrouwen die minimaal vijf jaar geen betaald werk hebben verricht. De kern van het project is de organisatie van 30 bijeenkomsten, die bij voorkeur op de werkpleinen van UWV WERKbedrijf worden georganiseerd. Zo kunnen de deelneemsters op een laagdrempelige manier (nader) kennismaken met de wereld van het werk in hun eigen woonomgeving. Voor vrouwen die dit willen zijn vervolgstappen mogelijk.
.
.
Meer informatie op de hieronder genoemde website!
.
.
Aanmelding
Vrouwen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Bent u een vrouw, of kent u een vrouw, die nadenkt over het betreden van de arbeidsmarkt, dan kunt u zich aanmelden voor een MaakWerk-bijeenkomst. Hiervoor kan een formulier worden ingevuld op de website: www.maakwerkvanuzelf.nl. U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

De toegang is gratis. We hopen veel vrouwen te mogen verwelkomen, allen van harte welkom!