Parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag 6 okt.                          10.00 uur kerkbezichtiging vanuit Huize Emmaus met koffie.

                                                      19.00 uur Rozenkransgebed, voorganger Jan van Rijn 

Zaterdag    8 okt.                          19.00 uur woord en communieviering met samenzang.   Voorganger Mw. Riet v.d. Ham

Zondag      9 okt.                          11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor.  Voorganger Mw. Riet v.d. Ham

Dinsdag    11 okt.                         10.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor   voorganger n.n.b.

Misintenties

Zaterdag 8 oktober 19.00 uur de overleden armen  en weldoeners van de parochie. Nico van Boheemen (jaargetijde), Will v.d. Brink – Luiten, Jannie Suyten v.Leeuwen, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom,  Grard Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet.

Zondag  9 oktober 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden, Elisabeth Maria Lelieveld -v. Veen, overleden man en vader, overleden ouders Wortman -v.d. Ven, Jan Kerkvliet, overleden ouders Vreeswijk – v.Leeuwen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nico van Boheemen (jaargetijde).

Kerkhulpen                                                 Kosters                        Lectoren                                          Misdienaars

Zaterdag 8 okt. 19.00 uur                            A.v.S.                         Cees Bergen                                         geen

Zondag   9 okt. 11.00 uur                            A.v.S.                          Jan Havik                                             Monica v.S/Miranda v. Dijk

Dinsdag 11 okt. 10.00 uur                           A.v.S                           Jan v. Rijn                                             geen

Mededeling van uit het secretariaat

Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie,

Dopen Wilt u uw kind laten dopen? Dan graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De doopviering datum wordt  in overleg met de ouders en de beschikbare voorganger vastgesteld.

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

 

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat

Rabosponsor fietsdag 2011 Beste mensen,ook dit jaar is er weer gefietst voor WERK aan de KERK. Mooi weer en veel fietsers voor de Laurentius kerk. De RABO bank heeft aan ons een bedrag van €594,00 gesponsord.

Hartelijk dank aan de fietsers voor dit mooie bedrag. Een gulle gever doet ons de verdubbelaar. Dus € 1.188,00 voor onderhoud van onze kerk!

Oktober rozenkransmaand

Donderdag 6 oktober om 19.00 uur bidden we voor de eerste keer in deze maand het rozenkransgebed in de kerk. Neemt u eens de moeite om te komen en bidt het rozenkransgebed met ons mee. U zult er beslist geen spijt van hebben, want naast de steun die het u geeft, helpt u ook mee om een prachtige traditie in stand te houden. Hopelijk komt u met velen.

Jan van Rijn