Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk

Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk

Bedrijven actie :

Stompwijk, oktober 2011.

In 2010 hebben we alle inwoners van Stompwijk de gelegenheid geboden om, via aankoop van obligaties, deel te nemen aan onze actie ter verwerving van gelden voor de restauratie.

Nadien hebben we diverse malen aangegeven om dit later te doen voor bedrijven. Dat moment is nu gekomen.

Ook nu is de basis om gelden te verzamelen om structureel (komende 10 jaar) rente en aflossing te betalen. Immers, we hebben ook veel geld geleend om de restauratie te financieren.

De actie houdt in dat we bedrijven de gelegenheid bieden om hun naam voor minimaal 25 jaar aan ons kerkgebouw te verbinden. Dit via naambordjes op een verzamelbord achter in de kerk. Indien nodig, verzorgen we graag meerdere borden, die er uiteraard, fraai uit zullen zien.

Daar staat tegenover dat we een jaarlijkse bijdrage vragen van € 200,= voor een periode van 10 jaar.

Totaal dus € 2000,= . voor de  25 jaar dat het bord daar hangt.

Deze week ontvangen alle bedrijven een brief hieromtrent.

Ook particulieren, verenigingen, politieke partijen enz, kunnen, indien ze dit wensen, deelnemen.

Dat het slagen van deze aktie, voor de langere termijn, zeer belangrijk is, dat moge duidelijk zijn.

We hopen op een grote deelname. Bij voorbaat hartelijk dank.

Voor info of opgave :  Jan Luiten           06-22923116

                                   Jaap de Jong      071-5802331 (s’avonds)

                                   Aad Hogervorst  06-54661930

Medewerkers avond.

Voor alle mensen die hebben meegewerkt aan de restauratie van ons kerkgebouw organiseren we een feestelijke bijeenkomst.

Deze vindt plaats op zondag 13 november in “het Blesse Paard”. Verder info vindt u op uw persoonlijke uitnodiging.

Opening kerkgebouw na de restauratie

Deze vindt plaats op zondag 20 november.

Nadere berichten volgen via de Dorpsketting of persoonlijke uitnodiging.

Restauratie commissie kerk