Parochieberichten

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,                      

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Nicolaas Johannes v. Schie in de leeftijd van 82 jaar

In Ondertrouw: Gert Hilgersom en Dania Switzar

Dopeling van 30 oktober, Elijn van Haastert

Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochie.

Dinsdag      25 okt 15.30 uur oefenen kinderkoor

Woensdag  26 okt. 09.00 uur kerkschoonmaak

donderdag 27 okt.  19.00 uur  Rozenkransgebed voorganger Jan v Rijn

                                20.00 uur vergadering van de wijkcontact groep.

Zaterdag    29  okt.  19.00 uur  woord en communieviering met Ems koor, voorganger Mw. Marianne Turk.

Zondag      30 okt.    11.00 uur  woord en communieviering met samen zang, voorganger Mw. Marianne Turk.

                                 12.30 uur doopviering met samenzang, dopeling, Elijn .v. Haastert.

Voorganger Diaken H. Peters.

Woensdag   2  nov. 19.00 uur Allerzielen gedachtenisviering met paro chiekoor, voorgangers M.Turk- J. Havik- L. de Jong.

Misintenties

Zaterdag 29 okt. 19.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie Jannie Suyten – v.Leeuwen, Will.v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Grard Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nico v. Boheemen, Piet v.d. Arend, Toos v. Boheemen – Krogt, Niek .v. Schie

Zondag 30 oktober 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.Riet Knijnenburg – v.d Lubbe, fam. Knijnenburg – v.d. Lubbe, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten v. – Leeuwen, Will.v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson – Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet, Niek .v. Schie.

Kerkhulpen                                 Kosters             Lectoren      Misdienaars

Zaterdag 29 okt..  19.00 u         F.v.Santen           geen               geen

Zondag   30 okt.   11.00 u          A. Hilgersom        Paula v. H.      Ramon .v. S./   Annika Luk

Woensdag 2 nov.  19.00 u          A.H/ A.v.S.          geen                geen

Mededeling van uit het secretariaat.

Kerkschoonmaak, Woensdag 26 oktober gaan we de kerk weer schoonmaken, iedereen is vanaf 09.00 uur van harte welkom, de koffie met staat klaar.

Werkgroep schonekerk, Corrie v. Santen.

Allerzielen woensdag 2 november. Intenties voor de Allerzielenviering kunt u op een briefje schrijven en deponeren in de brievenbus van de pastorie, deze zijn gratis Wel duidelijk schrijven s.v.p. Er zijn vanaf  zaterdag 29 okt na de vieringen bij het verlaten van de kerk weer graflichten te koop, deze kosten € 2,00 euro per stuk.

Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie,

Dopen Wilt u uw kind laten dopen? graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De doopvieringsdatum wordt tot nader bericht in overleg met de ouders en de beschikbare voorganger vastgesteld.

 

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat.

Oktobermaand Rozenkransmaand

Donderdagavond komen we voor de laatste keer in deze oktobermaand  bij elkaar, om samen het rozenkransgebed te bidden. Laten we hopen dat wij  in de meimaand 2012 weer samen kunnen komen om het aloude rozenkransgebed te bidden. We bidden donderdagavond o.a. voor ons eigen dorp en voor onze kinderen en kleinkinderen. We vragen Maria`s hulp en bijstand. Komt u ook? Om 19.00 uur bent u van harte welkom

Eigentijdse viering met het E.M.S.koor

Zaterdag 29 oktober zingt ons koor weer bij de viering.

Oktober is de rozenkrans maand, dus zingen we ook een eigentijds Maria lied. Komt u ook weer mee zingen en bidden?

Het thema voor deze viering is:  “ Het gaat om dienen” .

Voorganger is Mevr. .Marianne Turk. Aanvang 19.00 uur

De Stal: 

 

Openingstijden:

Donderdagavond    19.00     21.00 uur

Zaterdag                  11.00     14.00 uur

Wij hebben weer een prachtige collectie herfst en winterkleding binnen maar ook mooie schoenen en laarzen en veel tassen en koffers in alle maten en modellen. Opa Bos heeft weer prachtige fietsen binnen gebracht en zoals zijn gezegde APK goed gekeurd. Ook hebben wij kinderfietsjes en loopwagentjes voor de kleintjes er is heel veel speelgoed binnen. De koffie en thee staat altijd klaar met ’n lekker koekje.

Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen hebben wij een fotoverkoopboek dit lig in “ De Stal “ of vraag er naar wanneer u ’n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A

Telefonisch bereikbaar  06-23525700

Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl