Nieuwsbericht: Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

KBO Nieuwsbrief november 2011

Kaarten en Rummicubspelen in Zoeterwoude

Donderdag 29 oktober waren de KBO leden uit Stompwijk op bezoek bij KBO Zoeterwoude in Huize Emmaus. De opkomst was groot, om de degens weer te kruisen voor het spelen van rummicub en klaverjassen. Om twee uur werd gestart met spelen om mooie prijzen,na een middag van gezelligheid waren de prijswinnaars om 17.00 uur bekend.
De uitslag van deze middag is als volgt:

 

Klaverjassen
1e prijs Aad Berg            6038 punten
2e prijs G .v.d. Hoeven      5843 punten
3e prijs Cok Faas            5714 punten
4e prijs Cor v. Oosten       5388 punten
5e prijs Sjaak Kappetein     5386 punten
6e prijs Gerard v.d. Bosch   5307 punten
7e prijs Martien Berg        5246 punten
8e prijs B.v. d. Post        5150 punten
9e prijs Joop Hilgersom      5048 punten
10e prijs Hetty de Wit       5012 punten
11e prijs Janus Droogh       4958 punten
12e prijs A. Verhagen        4900 punten
13e prijs Toos de Bruin      4893 punten
14e prijs Doortje de Groot   4882 punten
15e prijs Aad .v.d. Ham      4853 punten
poedelprijs Nel Meurs met    3393 punten

Rummicubspelen
1e Mw. Verhagen          13 punten
2e Rinie Menken          20 punten
3e Riet Disseldorp       34 punten
4e Tini Ammerlaan        43 punten
5e Mw. Hoogeboom        197 punten
6e Rie Bos- Zandbergen poedelprijs

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd, het bestuur van KBO-Zoeterwoude hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Sinterklaasviering 29 november

Dinsdag 29 november komt Sinterklaas weer op bezoek bij de soosleden. Iedereen die deelnemer is aan de soos moet zich opgeven bij Aad v.d. Ham voor deelname aan deze dag. Het beloofd weer spectaculair te worden hebben wij vernomen vanuit Spanje.

Kerstviering 21 december

Het bestuur heeft voor de kerstviering met medewerking van het Blesse Paard weer een prachtige dag samengesteld. Wilt u hier aan deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij de heer Aad .v.d. Ham 0703205410 of op de soos. De kosten bedragen € 45,– per persoon.

Een uitgebreid verslag van deze dag volgt in de nieuwsbrief van december.

Met vriendelijke groet, het Bestuur.