Belangrijke informatie

Belangrijke informatie over vergoeding Fysiotherapie 2012

Geachte lezer,

Zoals u wellicht bekend is gaan er met ingang van 1 januari 2012, in de vergoedingen fysiotherapie, wederom veranderingen optreden.

Fysiotherapeutische behandelingen worden over het algemeen alleen nog via uw aanvullende verzekering vergoed. Indien u een indicatie heeft voor langdurige fysiotherapie (zoals bijvoorbeeld na een operatie, botbreuk of bij ernstige neurologische aandoeningen) zullen met ingang van 1 januari 2012 niet de eerste 12 maar de eerste 20 behandelingen of vanuit uw aanvullende verzekering of door uzelf betaald moeten worden. Na deze 20 behandelingen worden de vervolg-behandelingen via uw basisverzekering betaald.

Reuma, osteoporose en hartfalen zijn vanaf 1 januari 2012 geen indicaties meer voor langdurige fysiotherapie. Indien u een van deze aandoeningen heeft zal de vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering of door uzelf betaald moeten worden.

Verder veranderen de voorwaarden voor de vergoeding fysiotherapie qua aantallen of qua maximaal bedrag van de diverse aanvullende polissen. U zult een dezer dagen door uw verzekering van de gewijzigde polisvoorwaarden op de hoogte worden gesteld. Wij attenderen u erop, de voorwaarden van uw aanvullende verzekering goed door te lezen, zodat u er straks van op de hoogte bent of de fysiotherapeutische behandeling in 2012 door uw aanvullende verzekering vergoed wordt. Behandelingen die niet door uw aanvullende verzekering vergoed worden, dienen door uzelf betaald te worden.

Uw fysiotherapeut zal, zodra er meer informatie beschikbaar is, u hierover nader  informeren en zal trachten uw eventuele vragen hierover te beantwoorden. Ook kunt u zelf de wijze waarop de diverse zorgverzekeraars de fysiotherapie in de aanvullende verzekering per 01-01-2012 gaan vergoeden, vinden op www.fysiotherapie.nl of www.kiesbeter.nl

Wij maken u er tevens op attent dat, indien u uw verzekeringsmaatschappij of alleen uw aanvullende pakket wenst te wijzigen, u hiervoor tot 31-12-2011 de tijd heeft.

De fysiotherapeuten van: Fysiotherapeutisch Centrum “Palenstein”, 

Van Santhorststraat 1,

Stompwijk

Tel: 06-30046590 (let op dit nummer is miv 1 oktober 2011 gewijzigd!)

 

Ps ook in 2012 blijft fysiotherapie direct toegankelijk, dus een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk.