Verslag gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis, 22 november 2011

Aanwezig: Sjaak Kappetein, Antoon van Santen, Aad van der Ham (KBO) Gerard Janson (Engelse les) Mirjam Olsthoorn (bridge) Carmen Oliehoek (The Rocking Angels) Kees van Boheemen, Anneke van Bemmelen (hobbyclub) Micky Hoogervorst, Johan van Nieuwland (Asafoetida), Gerda van der Helm (Fanfare) Anja Groenewegen (Theaterworkshop) Ingrid van Doorn, Ali van Veen (VrouwActief).
Aad de Haas (zit vergadering voor), Jetty Noordzij (verslag), Guus Belt, Trees van Velzen (Dorpshuis).
Afwezig: Marjo van Veen (m.k.) Astrid Ligtvoet (Franse les), Laura Oliehoek(zumba) Annemieke Loomans(bingo) Maria van Santen (jazz-ballet) Arjan van Steen, Frank van der Voort (Stichting Dorpshuis)

1.Aad de Haas opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. Hij is blij met de grote opkomst en ziet weer nieuwe gebruikers van het Dorpshuis. Aanleiding voor deze vergadering is het voornemen van de Gemeente-Leidschendam-Voorburg tot beëindiging van de subsidie per 2015. Tegen de beëindiging van de subsidie is bezwaar aangetekend door de Stichting Dorpshuis. Deze brieven zijn in het bezit van de gebruikers. Deze vergadering is ook een vervolg op de gebruikersvergadering van 18 januari 2011 waarin we met elkaar afspraken maakten over een nauwere samenwerking en wensen van de gebruikers inventariseerden. We zijn in zwaar weer terecht gekomen en komen niet onder de bezuinigingen uit. Met elkaar zullen we ons op de toekomst moeten richten en krachten bundelen om de deuren open te kunnen houden. Iedere gebruiker zal daarin zijn steentje gaan bijdragen
Antwoord van de Gemeente Leidschendam-Voorburg op het ingediende bezwaarschrift luidt:

Het college waardeert uw inzet zeer en heeft begrip voor de bezwaren, maar wordt gedwongen door het maken van keuzes. Uw ingediende schriftelijke reactie heeft niet geleid tot herziening van het voorgenomen besluit. ”Wel dient de gemeente in overleg te treden met de Stichting Dorpshuis over een passende huur in relatie tot de exploitatieopzet. Momenteel vindt dit al plaats met betrekking tot het Kulturhus”.

2.Huurtarieven. Het Bestuur van de Stichting Dorpshuis heeft besloten de huurtarieven van 2012 niet extra te verhogen. De verenigingen en gebruikers gaan zichzelf voorbereiden op de veranderende situatie m.b.t. huurtarieven.

3.Kulturhus. Frank van der Voort neemt namens de Stichting Dorpshuis deel aan het kernteam van het Kulturhus. Op dit moment wordt er berekend welke van de 2 varianten haalbaar is. Het ziet ernaar uit dat het variant 5 (opknappen en gedeeltelijk nieuwbouw) wordt. De gebruikers maken zich allen zorgen over de hoogte van de zaalhuur. Wanneer dat boven hun budget is zullen ze geen ruimte kunnen huren in het Kulturhus. Afspraak: Volgend voorjaar wordt een afvaardiging van de Gemeente V-L uitgenodigd in de vergadering om de laatste ontwikkelingen te melden.

4.Activiteitencommissie. De Stichting Dorpshuis heeft mensen die meedenken over de toekomst hard nodig. Het betreft de weg die we kunnen inslaan om meer inkomsten te genereren en kosten omlaag te brengen, maar zeker ook hoe we nieuwe activiteiten op gang kunnen brengen. Ideeën die naar voren komen zijn:

    meidenclub

  • open atelier
  • uitbreiding huiskamerproject
  • wijncursus
  • open eettafel

Mirjam Olsthoorn doet verslag van het op gang brengen van een bridgecursus, die binnenkort van start gaat.
Ook de try-out bandjes georganiseerd door Arjan van Steen slaan goed aan.

5.Sinds maart 2011 is de Stichting Dorpshuis op zoek naar een voorzitter. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden aangetrokken Frank van de Voort (Kulturhus) Arjan van Steen (beeld en geluid). Guus Belt stopt per januari 2012. We doen een dringend beroep op de gebruikers mee te zoeken naar mensen die zich willen aansluiten bij het huidig bestuursteam.

6.Huishoudelijke mededelingen:

  • Tapbier wordt gebruikt voor speciale gelegenheden. Wanneer er nog voorraad in de tap is, kan deze door de verenigingen gebruikt worden.
  • NL. doet is zaterdag 17 maart 2013.
  • Trees van Velzen maakt een lijst van de huisregels en hangt deze op.

7.Wat gaat goed, wat kan beter:
De vaatwasser is traag. De vorige was sneller.
Zaal klaar zetten nog eens overleggen met Ton van Leeuwen. VrouwActief en KBO werken goed samen. Na de bingo kan de zaal beter klaargezet worden. Het loopt verder goed.
Trees zorgt goed voor ons en met elkaar zorgen we voor een Dorpshuis waar het goed is om te vertoeven.

8. We sluiten af met een drankje.