Agendatip 2012

Agendatip 2012!!!!!!

Eind september zijn wij weer met volle overgave begonnen aan een ontzettend leuke klucht. Dit jaar hebben we 2 nieuwe mensen bij onze club kunnen verwelkomen. We spelen nu met 7 personen een klucht in 2 bedrijven.

En het is lachen, gieren, brullen!!!

2 Avonden in de week oefenen en nog 3 hele zondagen, maar het is het waard. We hebben gelukkig nog ’n paar maanden om te repeteren.

Ik geef alvast de data door, noteer ze alvast in uw nieuwe agenda van 2012:

vrijdagmiddag en -avond 23 maart

zaterdagavond  24 maart

zondagmiddag  25 maart. 

De aanvangstijden krijgt u t.z.t.

Jacqueline de Groot