Parochieberichten

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie

Woensdag  14  dec. 9.30 uur Eucharistieviering, Voorganger pastoor J.v.d. Bie

                              10.00 uur kerkschoonmaak, iedereen is welkom!

                              10.00 t/m  11.00 uur pastoor v.d. Bie aanwezig in het secretariaat

donderdag 15 dec. 20.00 uur bijeenkomst van de Pastoraatgroep

Zaterdag    17 dec. 19.00 uur geen viering

Zondag      18 dec. 11.00 uur 4e adventszondag

Eucharistieviering met samenzang Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Woensdag 21 dec. 10.00 uur  kerstviering met parochiekoor

Voorganger Diaken H. Peters.

Misintenties

Zondag 18 december 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Piet Roeling, Jan v.d. Krogt, Jan Kerkvliet, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander.

Mededeling van uit het secretariaat

Kerkschoonmaak

Woensdag 14 december vanaf 10.00 uur gaan de kerkschoonmaak ploeg weer de kerk schoonmaken, iedereen die een uurtje over heeft is van harte welkom bij deze gezellige club. De koffie met???? is door ons verzorgd.

Huwelijk

Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie.

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen? Dan graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De datum wordt in overleg met de ouders en de beschikbare voorganger vastgesteld.

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat

Kerkhulpen                               Kosters        Lectoren          Misdienaars

Zaterdag 17 dec.  19.00 uur    Antoon v. S    geen                geen

Zondag   18 dec.  11.00 uur    Antoon v. S   Paula v. H           Bart v. Santen/    Simon v. Es