Bericht van de KBO (erfrecht)

In het halfjaarlijks overleg met de voorzitters van de ouderenbonden (SSB) in Leidschendam is van de kant van de bonden het verzoek op tafel gelegd om informatieve bijeenkomsten te organiseren. Als voorbeeld werd het nieuwe erfrecht genoemd.

Kortgeleden heeft een van onze bestuursleden contact gehad met een notaris, die bereid is over dit onderwerp uitgebreide informatie te verschaffen. Om nu een bijeenkomst of mogelijk meerdere bijeenkomsten te kunnen organiseren is het van belang te weten hoe groot de belangstelling daarvoor is. Daarom verzoek ik u de belangstelling onder uw leden te peilen door hen de gelegenheid te geven zich in te schrijven. De bijeenkomst wordt overdag georganiseerd. De datum moet worden vastgesteld in overleg met de notaris. De locatie zal afhangen van de grootte van de belangstelling. Belangstellenden kunnen zich inschrijven bij secretaris@seniorenbelangen.nl onder vermelding van de naam en afdeling van de bond, eigen naam en adres en de vermelding “erfrecht”.

De inschrijving sluit op 1 maart 2012.

Secretaris KBO, afd. Stompwijk