parochieberichten

 

 

Overleden Piet Janson in de leeftijd van in de leeftijd van 91 jaar

                 Corrie Groeneweg –  van den Kerkhof in de leeftijd van 82 jaar

 

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie.

Woensdag   8  febr.           09.30.uur     Eucharistievieringviering voorganger Pastoor J.v.d Bie,                                                                                                                    na de viering spreekuur.

Donderdag  9 febr. 20.00 uur bijeenkomst van de wijkcontactperso nen.

Zaterdag    11 febr. 19.00 uur geen viering.

Zondag      12 febr. 11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor.

Voorganger Mw. R .v.d. Ham

Misintenties

Woensdag 8 februari 09.30 uur, voor beterschap en zegen voor zieke mensen. Kees Luk, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen,  

Zondag 12 februari. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerard Put jaargetijde, Overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, uit dankbaarheid, Martien v.d. Bos, To .v.d. Bos – de Vrede,  Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Magda .v. Santen – v. Paassen, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v.Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet, Nicolaas .v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander, Tiny Bergen – Bunschoten, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg – v.den Kerkhof.

                                kerkhulpen       Kosters         Lectoren           Misdienaars

Zaterdag   11 feb.  19.00 u               Adriaan H.     geen                  geen

Zondag     12 feb.  11.00 u             Adriaan H.     Jan Havik            Ramon v. S/   Annika Luk

Mededeling van uit het secretariaat.

Retificatie Per abuis zijn vorige week verkeerde banknummers gemeldt. voor div. bijdragen!

willt u de kerkbijdragen storten op RABO rekening no: 361502168

                                  Voor het betalen van misintenties RABO rekening  no: 361500947

                                Voor donaties voor het restauratiefonds rekening  no: 143326430

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Eerste communicantjes,

Aanstaande zondag 12 februari is er weer een bijeenkomst ter voorbereiding op jullie eerste heilige communie.

Jullie worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om 11 uur begint de viering.

Na de opening gaan we weer naar de werkruimte om verhalen te lezen en te werken.

Deze keer gaan we het over de Bijbel hebben.

werkgroep eerste heilige communie.

Wijkcontactpersonen vergadering

Donderdag 9 februari is er een vergadering van de wijkcontacten.

We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Annie van Rijn