parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag 22 febr. 19.00 uur            gebedsviering met samenzang, aswoensdag  Voorganger Mw. M. Turk.

Donderdag 23 febr. 20.00 uur            bijeenkomst van de pastoraatgroep 

Zaterdag    25 febr. 19.00 uur           woord en communieviering met EMS koor.  Voorganger Mw. M. Turk

Zondag      26 febr. 11.00 uur           1e zondag van de vasten, Woord- en communieviering met samenzang

                                                              Voorganger Mw. M.Turk 

Overleden: Nico de Heij

Misintenties

Zaterdag 25 febr.19.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Kees Luk, Jan v. Rijn, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Tiny Bergen – Bunschoten, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg -v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij.

Zondag 26 febr. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jaap Warmendam, Martien v.d. Bos, To .v.d. Bos de Vrede, Jan v. Rijn, tot zekere intentie, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen -v.d. Krogt, Piet v.d. Arend, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe,   Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander, Tiny Bergen – Bunschoten, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij.

Kerkhulpen                                           Kosters                                  Lectoren             Misdienaars

Zaterdag   25 feb.  19.00 uur                  Frieda v.S.                               geen                    geen

Zondag     26 feb.  11.00 uur                  John O.                                   Cees Bergen         Bart v.S./ S.v. Bemmelen

Mededeling van uit het secretariaat

Actie Kerkbalans !

Geef ons en u een blijvende kans !