Gaanders, loterij

Uitslag Loterij De Gaanders

Op dinsdag heeft de trekking plaatsgevonden van de loterij van De Gaanders. Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor het steunen van de vereniging door middel van het kopen van een lot. De opbrengst komt ten goede aan het kinder- en bejaardencarnaval. Deze mensen hebben ook dit jaar weer kunnen genieten van een schitterend carnavalsfeest en dat is mede te danken aan U. De prijzen zijn reeds door De Gaanders aan de winnaars overhandigd. Hier volgt de uitslag:

1e prijs   Fam. Vonk  Dr.v.Noortstraat 146  Iedere maand een bos bloemen

2e prijs   Harry Nouweland Dotterbloem 41   Planten en zadenbon

3e prijs   Ruigrok   Oosteinde 12   Boodschappenpakket

4e prijs   Aad & Ria Luiten  Meerlaan 6   Hot Stone massagebon

5e prijs   Cock van Bohemen Hoefblad 27  Hot Stone massagebon

6e prijs   Coellens   Waterviolier 1   Hot Stone massagebon

7e prijs   de Jong   Bovenmeer 21   Slijtersbon

8e prijs   Frieda van Santen Dr.v.Noortstraat 210 Kappersbon

9e prijs   Disseldorp  Dr.v.Noortstraat 12D  Kappersbon

10e prijs René Verhagen  Dr.v.Noortstraat 148D  Kappersbon 

11e prijs Wybo Lelieveld  Hoefblad 11   Kappersbon

12e prijs M. Groen in ’t Woud Santhorststraat 125 Kappersbon

13e prijs van Santen Dr.v.Noortstraat 97 Kaasbon

14e prijs Barry Soonius  Meerlaan 55   Kaasbon

15e prijs Moesker  Meer & Geerweg 1 Kaasbon

16e prijs Ronald & Sandra  Huyssitterweg 25A  Kaasbon

17e prijs Huize Emmaus  Bennebroekweg 1 Kaasbon

18e prijs van Marwijk  Veursestraatweg 40 Poeliersbon

19e prijs  Ank & El  Dr.v.Noortstraat 95  Poeliersbon

20e prijs Manus   Hoefblad 12   Poeliersbon

21e prijs Fam. Hartog  Pinksterbloem 43  Poeliersbon

22e prijs van Santen  Dr.v.Noortstraat 24  Poeliersbon

23e prijs Rogier Loomans  Waterviolier 36   Poeliersbon

24e prijs Overdevest  Dr.v.Noortstraat 1D  Poeliersbon

25e prijs Hoogerdijk  Waterviolier 9   Poeliersbon

26e prijs de Groot  Pinksterbloem 13  Poeliersbon

27e prijs Soonius   Santhorststraat 55  Poeliersbon

28e prijs v/d Krogt  Oosteinde 15   Staatslot

29e prijs van der Meer  Dr.v.Noortstraat 37  Staatslot

30e prijs Max van Dijk   Dr.v.Noortstraat 118A  Staatslot

Oplossing Puzzel

1ste prijs:  R. Olijhoek Akkermunt 36

2de prijs:  Jeannet van den Bos Dotterbloem 33

3de prijs:  Cindy van Dorp Dr. van Noortstraat 51