GroenLinks wijst op risico’s Kulturhus Stompwijk

GroenLinks wijst op risico’s Kulturhus Stompwijk

Kent u ook de uitdrukking penny wise and pound foulish? De Engelsen zeggen hiermee dat je dan op de kleintjes let, maar niet op de grote uitgaven. Daar denkt GroenLinks aan, als we meerdere collegebesluiten zien. Bij de kerntakendiscussie zijn er veel kleine bezuinigingen op allerlei vrijwilligersclubjes, die heel veel goed werk doen. Maar bij grote (dure) bouwinvesteringen maakt men zich niet druk om wat miljoenen extra. Denk hierbij aan plannen als de school aan het Emantsplein, de verbouw/aanbouw stadskantoor, de parkeergarage aan het Damplein en recentelijk de plannen voor een Kulturhus in Stompwijk.

Plannen met grote financiële risico’s worden er door gedrukt. Soms gaat de bouw niet door, omdat private partijen niet door willen gaan en dat betekent vaak grote verliezen. Bij de plannen van het Kulturhus in Stompwijk constateert GroenLinks nu al dat het verbouwen van de oude school veel risico’s met zich meebrengt. GroenLinks maakt liever een pas op de plaats. Bouw een brede school waar veel functies voor onderwijs, kinderopvang en voor- naschoolse opvang een plek hebben en laat het Dorpshuis (wat nog maar 30 jaar oud is) staan voor de culturele activiteiten. Dat scheelt veel verbouwkosten en kosten voor het beheer in de toekomst. Ook voor de verkeersveiligheid is het een betere keuze. GroenLinks vindt dit de beste oplossing in een tijd, waarin er wordt bezuinigd op kleine organisaties en op voorzieningen voor de minima.