KBO Ziekentriduüm

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Stompwijk

                  Ziekentriduüm

Aanmelding voor deelname aan het Eucharistisch Triduüm in de Christus Dienaarkerk Deze wordt gehouden woensdag 18 en donderdag 19 april 2012, in Zoeterwoude.

Zoals u misschien al ontdekt hebt, is er een strooifolder over het zieken triduüm bijgevoegd in de Nestor van april 2012, u kunt ze ook vinden op de leestafel achter in de kerk. Wilt u aan deze bijzondere dag deelnemen dan kunt u zich bij Antoon .v. Santen aanmelden. Dit gebeurd door het aanmeldingsformulier met  uw wensen in te vullen en in te leveren op onderstaand adres, voor verdere informatie kunt u bellen 0715804342, na zes uur.

De kosten bedragen 10 euro per dag, voor deelname afrekenen met bovengenoemd persoon. Het deelnameformulier voor 3 april inleveren op dr. van Noortstraat 97 in Stompwijk. Voor de goede orde, voor deelname hoeft u geen lid te zijn van de KBO.

Met vriendelijke groet,

Antoon van Santen