GroenLinks: Maak plannen van Kulturhus betaalbaar voor de gebruikers

GroenLinks: Maak de plannen van het Kulturhus betaalbaar voor de gebruikers!

Bij de plannen van het Kulturhus in Stompwijk kunnen we nu al constateren dat de verbouw van de oude school veel risico’s met zich meebrengt. Ook de bewoners zelf maken zich zorgen om de betaalbaarheid voor de toekomstige gebruikers van het Kulturhus, Stompwijk kent een levendig verenigingsleven en dat willen we graag zo houden.

Wat GroenLinks betreft zeggen wij; “maak een pas op de plaats”.  Bouw een brede school waar veel functies voor onderwijs, kinderopvang en voor- naschoolse opvang een plek kunnen hebben en laat het Dorpshuis ( wat nog maar 30 jaar oud is) staan voor de culturele activiteiten. Dat scheelt veel verbouwkosten en kosten voor het beheer in de toekomst. Dit alternatief  is wat  verkeersveiligheid betreft ook een betere keuze.

Een amendement om eerst de kosten van de bouw  inzichtelijk te maken en een begroting van de exploitatie te laten zien werd niet aangenomen, maar de wethouder zegde wel toe om vóór de zomer eerst de financiële stukken met de commissie te bespreken alvorens met de bouw te beginnen.

We wachten deze cijfers af en zijn het met mevrouw Anneke van Bemmelen eens dat het Kulturhus niet kapot moet maken waar binnen Stompwijk jaren hard gewerkt is om een bloeiend verenigingsleven op te bouwen.