Nieuwsbrief april 2012

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Bedevaart naar onze Lieve Vrouwe van Den Bosch Er hebben zich te weinig deelnemers aangemeld om deze bedevaart naar Den Bosch te laten door gaan, een volgend jaar misschien meer belangstelling ?

Klaverjassen en Rummicub spelen in het Dorpshuis Donderdag 12 april gaan wij weer klaverjassen en rummicub spelen met de KBO leden uit Zoeterwoude in het Dorpshuis, aanvang 14.00 uur. We maken er natuurlijk een gezellige middag van met elkaar, we spelen om mooie prijsjes die door het bestuur beschikbaar worden gesteld. Voor deelname betalen de thuisclubleden € 2,00 p.p. Onze gasten mogen gratis aan de tafels plaatsnemen zoals een goed gastheer betaamt.

 Terugblik op de jaarvergadering 27 maart j. l. 

Het bestuur was verheugd over de grote opkomst van de leden bij de jaarvergadering, het toont volgens het bestuur aan dat bij de meeste leden de verenigingsactiviteiten goed gevolgd worden, de conclusie van de bestuursleden is, dat wij het goed doen met zijn allen (bestuur en vrijwilligers). We hebben op gepaste wijze afscheid genomen van Annie Olijhoek- v.d. Meer. Zij heeft zich 18 jaar ingezet voor de senioren van ons dorp. Namens deze groep en het bestuur nogmaals hartelijk dank voor je gezellige en gevatte opmerkingen tijdens onze vergaderingen.  

Ook Leo Bennis heeft als vice-voorzitter  zich teruggetrokken uit het bestuur, wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet in het bestuur en de Soos. Fijn dat hij zich als vrijwilliger voor hand- en spandiensten beschikbaar houdt.

Theo Hooijmans heeft zich beschikbaar gesteld om deze functie te gaan vervullen en is met algemene stemmen gekozen, het bestuur wenst je hartelijk welkom en veel succes in het bestuur.

Oproep

Echter er schort bestuurlijk nog een ding aan, het betreft het invullen van een lege bestuursplaats. Wie o wie, wil bij een actieve club mensen aanschuiven om op de eerste plaats mee te denken en doen om een vitale actieve vereniging te blijven? Meldt u aan bij een van onze bestuursleden en komt proeven van de ongedwongen sfeer zowel bestuurlijk als privé hoe wij met elkaar om gaan.