Jaarvergadering Gaanders

C.V. De Gaanders nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 9 mei a.s. in Het Blesse Paard om 20.00 uur.

Aftredend is secretaris Jolanda van Marwijk, zij stelt zich niet meer herkiesbaar.

Geïnteresseerden voor deze vacante functie kunnen zich aanmelden bij het bestuur via info@degaanders.nl

Bestuur De Gaanders.