Gemeente Belangen

Gemeente Belangen

Naar de fractie Gemeentebelangen heeft vernomen is de provincie Zuid-Holland bezig met de uitwerking van de reconstructie van de N206 (tracé Leiden – Zoetermeer). De fractie heeft over dit project in relatie tot de aansluiting op de Meerlaan te Stompwijk de volgende vragen, die wij graag binnen de gestelde termijn schriftelijk beantwoord zien.

1.        Is het juist dat bij deze reconstructie geen rotonde voor de aansluiting van de N206 met de Meerlaan is voorzien?

2.        Acht het college de aanleg van een rotonde net zoals Gemeentebelan gen daar wenselijk?

3.       Is het juist dat de kosten van een circa € 800.000,– bedragen en dat als toch tot aanleg van een rotonde wordt   besloten de gemeente daarin 50% bijdraagt?

4.        Komt dit project voor een subsidie/bijdrage van het Stadsgewenst Haaglanden in aanmerking? Zo ja, klopt het dat het dan     om een bijdrage van 75% gaat?

5.        Is er bij Haaglanden een aanvraag ingediend?

6.        Indien vorenstaande juist is, klopt het dan dat er voor de resterende 25% nog geen budget beschikbaar is?

7. Welke stappen gaat het college zetten om een rotonde op het genoemde kruispunt ten behoeve van een snelle en veilige verkeerafwikkeling van en naar Stompwijk mogelijk te maken?

 

Namens de fractie, N.F.J.Hooijmans  (Raadslid)